Thursday 24 July 2014

Lizard Installation of Drawings by Tathi Premchand.

Tathi Premchand : चित्र, साहित्य असो वा शिल्प कलाकाराने आपले सामाजिक भान जपले पाहिजे. समाजात प्रबोधन घडण्यासाठी याच माध्यमाचा अवलंब करणे सोपे ठरते. त्यामुळे तथी प्रेमचंद आणि अशोक हिंगे यांनी आपल्या कलाकृतींच्या माध्यमातून 'कलाभान' जपले आहे. सामान्य माणसाच्या रोजच्या जगण्यातील व्यथा आर्ट इन्स्टॉलेशनमधून मांडल्याने काही क्षण आपल्याला प्रतिबिंब पाहिल्याचा भास होतो, आणि तिथूनच विचारांचे चक्र सुरू होते हेच त्या कलाकाराचे यश आणि प्रबोधनाची नांदी मानली जाते.

काळानुसार माणसाची जडणघडण, वागणूक आणि बाह्यअवतार सर्वच बदलले आहे. याच बदलाच्या दोन्ही बाजू प्रेमचंद यांच्या कलाकृतीतून दिसून येतात. त्यांच्या चित्रांमध्ये मानवी चेहर्‍यामधून जगण्यासाठी धडपडणार्‍या असाहाय्य माणसांचे रेखाटन केले आहे. यामध्ये चिंतनशील आणि निश्‍चल मूड कोठेही दिसत नाही. या चित्रांमधून केवळ दरारा, तणाव, विस्मय, प्रश्न आणि सल दिसत आहे. आपण आपले आयुष्य तीक्ष्ण चाकूच्या टोकावर जगत आहोत. त्यातूनही आपण समाजातील अनेक व्यत्ययांशी संघर्ष करून आपल्या जगण्याचा मार्ग शोधून काढतो. हीच हळवी मूल्ये कागदावर पेन आणि पेन्सिल यांचा समन्वय साधून उतरवण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रेमचंद यांनी विजेच्या बिलावर मानवी कवटीचे चित्र काढले आहे. वीज ही मानवाची गरज असूनही विजेचे दर पुरवल्या गेलेल्या विजेच्या तुलनेत खूप जास्त आहेत, जे मानवाचे शोषण करून त्याचे आयुष्य कमी करत आहेत. सामान्य माणसाच्या जगण्यातील ही व्यथा प्रेमचंद यांनी मांडली आहे.


Lokamt: Marathi 29th July 2014

(Advertisement)
26th July 4th August : SAVE DATE: ART TALK at 6 pm Art gate gallery, Churchgate Mumbai
Art Gate Gallery can be contacted at:022 4213 8855
or emailed at artgate.sc@gmail.com

(Note : This PRESS RELEASE for all Indian news paper and Media, leading PR Agency  and online social media, please share )

Wednesday 23 July 2014

Ashok Hinge ‘Guru-Shishya’ installation work on review by Pankaja JK


‘Guru-Shishya’ installation as name suggests, is an installation that has well-known reality imbibed in it. It’s about Guru-Shishya (Master-Disciple) relationship which every individual experiences in his life. I have tried to present an ancient tradition of imparting and gaining knowledge where a master would secure higher position and a disciple would sit down and bow on his feet. These postures are symbolic suggesting that the knowledge would transcend from Guru to his devout disciple. This position also develops the relationship between guru and disciple. The vibrant energy of guru is transmitted in shishya and it ignites wisdom of knowledge in him It is the ‘Responsibility (of guru)- Dependency (of disciple)’ relationship. 
Installation Artist Ashok Hinge
This is a subtle relationship in which guru and shishya become one as a family. But this family is not based on blood-relationship, instead it is based on the particular knowledge that a guru imparts and shishya gains. So it is a family of Knowledge. It is not involuntary involvement but voluntary acceptance of relationship. 

The faith plays an important role in it. Guru is supposed to have highest knowledge and shishya should have wisdom to acquire that knowledge and utilize on individual level. 

Installation view at Art Gate Gallery
To present the Guru-Shishya tradition I have used the most effective tool of English language i.e. Comma. Comma is used in English language to have pause between sentence or to separate elements in series. It is the only punctuation mark which has upside down and vice versa position.

 I have used both positions in my installation as it makes my symbolic representation perfect. The ‘right to left’ facing comma is Guru in sitting posture and ‘left to right’ facing comma is Shishya bowing in reverence and touching his feet, which ultimately helps divine energy of guru to transcend in Shishya. 
I choose the white color for installation and it is deliberate. In Guru- Shishya parampara(tradition), both of them generally  wore white as a symbol of purity and devoid of any blemish. It’s with purity of heart and mind that knowledge is transmitted by guru to shishya.    Pankaja JK
 Art critic & writer:- Art blogazine 2014
26th July 4th August : SAVE DATE: ART TALK at 6 pm Art gate gallery, churchgate Mumbai
Art Gate Gallery can be contacted at:022 4213 8855
or emailed at artgate.sc@gmail.com

(Note : This PRESS RELEASE for all Indian news paper and Media, leading PR Agency  and online social media, please share )